Cookiebeleid

¿Wat zijn cookies?
In het Engels betekent het woord "cookie" koekje, maar in het kader van webbrowsing is een "cookie" iets heel anders. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een kleine hoeveelheid tekst met de naam "cookie" opgeslagen in de browser van uw apparaat. Deze tekst bevat verschillende informatie over uw browsegeschiedenis, gewoonten, voorkeuren, aangepaste inhoud, enz...

Er zijn andere technologieën die op vergelijkbare wijze werken en die ook worden gebruikt om gegevens over uw browseactiviteiten te verzamelen. We zullen al deze technologieën gezamenlijk "cookies" noemen.

De specifieke toepassingen van deze technologieën worden beschreven in dit document.

Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?
Cookies zijn een essentieel onderdeel van hoe de website werkt. Het belangrijkste doel van onze cookies is het verbeteren van uw browse-ervaring. Bijvoorbeeld, om uw voorkeuren (taal, land, enz.) tijdens het browsen en bij toekomstige bezoeken te onthouden. De informatie die in cookies wordt verzameld, stelt ons ook in staat om de website te verbeteren, deze aan te passen aan uw interesses als gebruiker, zoekopdrachten te versnellen, enz...

In bepaalde gevallen, als we uw voorafgaande geïnformeerde toestemming hebben verkregen, kunnen we cookies gebruiken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van informatie waarmee we op basis van de analyse van uw browsegewoonten advertenties kunnen tonen.

Waarvoor worden cookies NIET gebruikt op deze website?
In de cookies die we gebruiken, wordt geen gevoelige informatie voor persoonlijke identificatie opgeslagen, zoals uw naam, adres, wachtwoord, enz...

Wie maakt gebruik van de informatie die in cookies is opgeslagen?
De informatie die in de cookies van onze website is opgeslagen, wordt uitsluitend door ons gebruikt, met uitzondering van die welke hieronder als "third-party cookie" worden geïdentificeerd. Deze worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die diensten leveren om de gebruikerservaring te verbeteren. Bijvoorbeeld statistieken over het aantal bezoeken, de meest populaire inhoud, enz...

Hoe kunt u het gebruik van cookies op deze website vermijden?
Als u liever het gebruik van cookies vermijdt, kunt u het gebruik WEIGEREN of de cookies configureren die u wilt vermijden en welke u wilt toestaan (in dit document geven we uitgebreide informatie over elk type cookie, het doel, de ontvanger, de duur, enz...).

Als u ze heeft geaccepteerd, zullen we u niet opnieuw vragen, tenzij u de cookies op uw apparaat verwijdert, zoals hieronder wordt aangegeven. Als u uw toestemming wilt intrekken, moet u de cookies verwijderen en opnieuw configureren.

Hoe schakel ik het gebruik van cookies uit en verwijder ik ze?
De Eigenaar geeft informatie over zijn cookiebeleid in het toegankelijke cookiebanner op alle pagina's van de website. Het cookiebanner toont essentiële informatie over gegevensverwerking en stelt de gebruiker in staat de volgende acties te ondernemen:

ACCEPTEREN of WEIGEREN van de installatie van cookies, of intrekken van eerder verleende toestemming.
Meer informatie verkrijgen op de Cookiebeleidspagina.
Om cookies van deze website (en die van derden) te beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u dit op elk moment doen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Houd er rekening mee dat deze instelling per browser verschilt.

In de volgende links vindt u instructies voor het inschakelen of uitschakelen van cookies in de meest gebruikte browsers.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Welke soorten cookies worden op deze website gebruikt?
Elke website maakt gebruik van zijn eigen cookies. Op onze website gebruiken we de volgende:

NAAR DE INSTANTIE DIE HET BEHEERT

Eigen cookies:

Deze worden naar het eindapparaat van de gebruiker gestuurd vanaf een server of domein dat wordt beheerd door de uitgever zelf en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.

Cookies van derden:

Deze worden naar het eindapparaat van de gebruiker gestuurd vanaf een server of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die gegevens verzamelt via de cookies.

Als cookies worden aangeleverd vanaf een server of domein dat wordt beheerd door de uitgever, maar de informatie die ermee wordt verzameld, wordt beheerd door een derde, worden ze niet als eigen cookies beschouwd als de derde deze gebruikt voor zijn eigen doeleinden (bijvoorbeeld het verbeteren van de geleverde diensten of het verstrekken van advertentiediensten namens andere entiteiten).

NAAR HUN DOELEINDE

Technische cookies:

Deze zijn nodig voor het navigeren en de goede werking van onze website, bijvoorbeeld het controleren van het verkeer en de communicatie van gegevens, het identificeren van de sessie, toegang tot beperkte toegangsgebieden, het uitvoeren van de inschrijvingsaanvraag of deelname aan een evenement, het tellen van bezoeken voor het factureren van licenties voor de software waarmee de service van de website werkt, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor de verspreiding van video's of geluid, het inschakelen van dynamische inhoud (bijvoorbeeld het laden van een tekst- of afbeeldingsanimatie).

Analysecookies:

Ze stellen ons in staat het aantal gebruikers te kwantificeren en dus de meting en statistische analyse uit te voeren van het gebruik dat gebruikers maken van de website.

Voorkeurs- of personalisatiecookies:

Deze laten het onthouden van informatie toe zodat de gebruiker toegang heeft tot de service met bepaalde kenmerken die zijn ervaring onderscheiden van die van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal, het aantal resultaten dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker een zoekopdr

acht uitvoert, het uiterlijk of de inhoud van de service op basis van het type browser waarmee de gebruiker toegang heeft tot de service of de regio van waaruit hij toegang heeft tot de service, enz.

NAAR DE DUUR VAN HUN ACTIVATIE

Sessiecookies:

Deze zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een website bezoekt.

Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen behouden moet blijven voor de duur van de gevraagde dienst (bijvoorbeeld een lijst van gekochte producten) en verdwijnen aan het einde van de sessie.

Permanente cookies:

Dit zijn cookies waarin de gegevens op het apparaat zijn opgeslagen en gedurende een bepaalde periode kunnen worden geopend en verwerkt door de verantwoordelijke voor de cookie, wat kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren. In dit opzicht moet specifiek worden beoordeeld of het gebruik van permanente cookies nodig is, aangezien de risico's voor de privacy kunnen worden verminderd door het gebruik van sessiecookies. In ieder geval wordt, wanneer permanente cookies worden geïnstalleerd, aanbevolen om de duur ervan te minimaliseren in overeenstemming met het doel van hun gebruik. In dit verband merkte het Advies 4/2012 van de WP29 op dat voor een cookie om vrijgesteld te zijn van de verplichting van geïnformeerde toestemming, de vervaldatum ervan moet zijn gerelateerd aan het doel ervan. Hierdoor is het waarschijnlijker dat sessiecookies als vrijgesteld worden beschouwd dan permanente cookies.

Details van de op deze website gebruikte cookies:

Go up
Deze website gebruikt eigen cookies voor een correcte werking. Door op de Accepteren-knop te klikken, stem je in met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden. Meer informatie   
Privacidad