Juridische Kennisgeving

Identificatie en Eigenaarschap
Conform artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, vermeldt de Eigenaar zijn identificatiegegevens:

Eigenaar: Sigase B.V Badkamer.
NIF: 70399701J
Adres: Meliestraat 24A, 5251 EH, - Nederland.
E-mail: [email protected]
Website: https://aannemervught.nl
Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van de website verleent u de status van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden opgenomen op de pagina's:

Juridische kennisgeving
Privacybeleid
Als u het niet eens bent met een van deze clausules en voorwaarden, onthoud u dan van het gebruik van de website.

Toegang tot de website betekent geenszins het begin van een commerciële relatie met de Eigenaar.

Via de website biedt de Eigenaar u toegang tot en het gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar en/of zijn medewerkers via internet hebben gepubliceerd.

Hij verplicht zich hierbij om GEEN van de inhoud van de website te gebruiken voor illegale doeleinden, die verboden zijn in deze Juridische kennisgeving of in de geldende wetgeving, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze de normale werking van de inhoud, de informatietechnologie of de documenten, bestanden en alle soorten inhoud opgeslagen op elk eigen of door de Eigenaar gehuurd informatietechnologiesysteem, van andere gebruikers of van elke internetgebruiker, kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten, beschadigen of voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen
De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases, waarvan de exclusieve eigendom van de Eigenaar is, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie daarin garanderen, overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

U moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat de Eigenaar daarom de afwezigheid van virussen of andere elementen die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of aan zijn elektronische documenten en bestanden die erin zijn opgeslagen, niet kan garanderen, hoewel de Eigenaar alle noodzakelijke middelen inzet en passende beveiligingsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens
U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de Eigenaar verzamelt, raadplegen op de pagina Privacybeleid.

Inhoud
De Eigenaar heeft informatie, multimedia-inhoud en materialen op de website verkregen van bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud juist is, garandeert de Eigenaar niet dat deze accuraat, volledig of actueel is. De Eigenaar wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina's van de website.

Het is verboden om via de website illegale of onwettige inhoud, computervirussen, of berichten die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden schenden of aantasten, te verzenden of te verzenden.

De inhoud van de website heeft uitsluitend een informatief doel en mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt of beschouwd als een verkoopaanbod, een verzoek om een koopaanbod of een aanbeveling om een andere transactie uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, de links of de informatie verkregen via de website, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade en verliezen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website.

Cookiebeleid
De Eigenaar verkrijgt en bewaart de volgende informatie over bezoekers van de website:

De domeinnaam van de provider (PSI) en/of het IP-adres waarmee ze toegang krijgen tot het netwerk.
De datum en tijd van toegang tot de website.
Het internetadres van de link waarvan de link naar de website leidt.
Het aantal dagelijkse bezoek

ers van elke sectie.
De verkregen informatie is volledig anoniem en kan in geen geval worden gekoppeld aan een specifieke en geïdentificeerde gebruiker.

Links naar andere websites
De Eigenaar kan u toegang geven tot websites van derden via links met als enige doel informatie te verstrekken over het bestaan van andere bronnen van informatie op internet waar u de gegevens op de website kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites impliceren in geen geval een suggestie of aanbeveling om de bestemmingswebsites te bezoeken, die buiten de controle van de Eigenaar vallen, dus de Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde websites of voor het resultaat dat u verkrijgt door de links te volgen. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de links of koppelingen die zich op de gekoppelde websites bevinden waartoe hij toegang geeft.

Het opzetten van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen de Eigenaar en de eigenaar van de site waarop de link is gevestigd, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten ervan.

Als u vanaf de website toegang krijgt tot een externe website via een link, moet u het privacybeleid van de andere website lezen, dat anders kan zijn dan dat van deze website.

Intellectueel en industrieel eigendom
Alle rechten zijn voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een publiek of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Beperking van aansprakelijkheid
De Eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of een slechte werking van de diensten of inhoud die op internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak ervan. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkuitval, bedrijfsverliezen als gevolg van dergelijke uitval, tijdelijke stroomonderbrekingen of elk ander type indirecte schade die u kan worden toegebracht door oorzaken buiten de controle van de Eigenaar.

Voordat u beslissingen en/of acties neemt op basis van de informatie op de website, raadt de Eigenaar u aan om de ontvangen informatie te controleren en te verifiëren met andere bronnen.

Rechtsgebied
Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Contact
Indien u vragen heeft over deze juridische kennisgeving of opmerkingen wilt maken over de website, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected]

Go up
Deze website gebruikt eigen cookies voor een correcte werking. Door op de Accepteren-knop te klikken, stem je in met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden. Meer informatie   
Privacidad